Şimdi ve burada ilkesine dayanan ve spontan olarak grup dinamiğinden beslenen drama tekniğiyle çocuklar  başkalarının yaşantıları ile kendisininkiler arasında bağ kurar, empati geliştirir; terapötik ve ilham verici bir deneyimin parçası olurlar. 

Diğer Atölyeler