RESİM VE SERAMİK EĞİTİMİ 

– Yeldeğirmeni Resim ve Seramik Eğitimi Programında çocukların sanat alanında üretim yapan özgüvenli bireyler olmaları gibi aynı zamanda iyi birer izleyici olmaları da amaçlanır. Program çocukları, yaratıcılıklarını ve hayal güçlerini sanat aracılığıyla açığa çıkarmaları ve geliştirmeleri için destekler.

Programın amacı:
● Çocukların güzel sanatların her dalına yönelik farkındalıklarının oluşmasına
● Resim, heykel, seramik gibi sanat dallarının belli başlı tekniklerini öğrenmelerine
● Boyalar, kil, kağıt, geri dönüşüm vb malzemelerle tanışmalarına ve çalışmalarına
● İç dünyalarında gelişen duyguları resim, seramik aracılığıyla dışa vurmalarına
● Sanat, sanatçı ve sanat eseri arasındaki kültürel ve tarihsel bağlantılarla tanışmalarına
● Resim, heykel eserlerini müze, sergi gibi alanlarda görmelerine, böylesi kültürel etkinlikleri takip etme alışkanlığı edinmelerine yardımcı olmaktır.

Bu programla çocuklar, güzel sanatın duvarları aşan, önyargıları yıkan ve özgürleştirici gücü ile tanışırlar. Tüm yaşamları boyunca sanatın bir uygulayıcı ya da izleyici olarak iyileştirici yanını deneyimlemeye açık olurlar. Öte yandan doğada gözlemlediklerini, yaşantılarını, duygularını sahnede, tuvallerde; boya ile, kil ile, hareket ile kendi ritimlerinde, renklerinde ve dillerinde anlatırlar.

MÜZİK EĞİTİMİ

 Yeldeğirmeni Müzik Eğitimi Programında çocukların şarkı söyleme, ses dinleme ve ayırt etme, ritim çalışmaları, müzikli öykü, yaratıcı dans, ezgi, armoni gibi müzikal becerileri özgün etkinliklerle desteklenir. Program, çocuklara ve belirlenen hedeflere, müzik eğitimi yoluyla erken yaşlardan itibaren ulaşma olanağı sunar.

Programın amacı:
● Çocukların çevredeki sesleri daha bilinçli dinlemelerine
● Bu sesleri tekrarlamaları ve tanımlamalarına
● Ritim duygusu kazanmalarına
● Bedensel yeteneklerini geliştirmeleri ve mutlu olmalarına
● Olumlu bir kişilik geliştirerek kendi kendilerini kontrol etmelerine
● Vücut organları arasında koordinasyon sağlamalarına
Bu şekilde çocuklar gelecekteki müzikal ilgi ve uğraşları için bir temel oluştururken özgüvenlerini, benlik saygılarını, belleklerini, dillerini, iletişim, dinleme, konsantrasyon ile sosyal becerilerini, ince ve kaba motor becerilerini, hayal gücü ve kendini ifade etme becerilerini de geliştirir.

Bu açıdan, Müzik Eğitimi Programı, oyun ve sosyal etkileşimlere odaklanarak müzikal anlayışı bütünsel bir perspektif ile değiştiren, çocukların müzikal potansiyellerini ortaya çıkaran, eğlenerek öğrenmelerini sağlayan bilimsel temelli bir programdır. Program, çocukların yaratıcılıklarını ve özgürlüklerini keşfetmelerini sağlar ve ilgilerini müzikal deneyimlere dönüştürür.

Bu çerçevede müzik öğretmeninin rehberliğinde ebeveynler de evde uygulanabilecek günlük etkinlikler ile müzik eğitimi gelişim programının bir parçası olur.

Diğer Atölyeler