Müzik, Drama, Dans ve Ritim Atölyesi

Ritim Atölyesi:Ritim atölyesinde başlıca beden perküsyonu, ritim kompozisyon ve enstrüman bilgisi üzerine yoğunlaşılmaktadır. Bedenin, sesimizin ve etrafımızdaki cisimlerin enstrüman olarak kullanıldığı beden perküsyonu çalışması aslında dans ve ritmin bir araya getirildiği bir uğraştır. Öğrenciler kendilerine dağıtılan vurmalı çalgılarla önce ritim kalıplarını öğrenirler ardından toplu olarak oluşturdukları ritim grupları ile çalınan müziğe eşlik ederek içlerindeki müzisyeni ortaya çıkarma fırsatı bulurlar.Bu çalışmalar sonucunda çocuk üzerinde zamanlama duygusu, konsantrasyon süresinin artması, hafızanın gelişmesi, duyulan ritmin ya da müziğin beyin, kulak ve ellerle koordinasyonunun sağlanması, dinlemeyi öğrenme, grup çalışmasını öğrenme gibi çok önemli gelişimler gözlemlenir.


 Dans Atölyesi:Çocuklara yönelik gerçekleştirilen bu eğitimin ana hedefi; dans ile oyun arasında yaratıcı bir yolculuğa çıkmaktır.
Atölye içeriği ; Çocukların kendi ritimlerini keşfettikleri, müzik eşliğinde dans ederek hareketle, grup enerjisiyle eğlendikleri, anatomik yapılarını fark ettikleri bir çalışmadır
Dans Atölyesinde  yapılan bu çalışmalar, kalıplaşmış herhangi bir dansı uygulamaya yönelik olmayıp çocukların bedensel-kinetik gelişimine katkı sağlamaktadır.
Doğaçlama prensiplerine dayalı bu eğitimler , çocukların zihin ve beden koordinasyonunu geliştirmeyi, yaratıcı düşünebilmelerini, fiziksel kabiliyetlerini arttırmayı amaçlamaktadır.
Dans ederek hayal edelim. Dans ederek ifade edelim.