Her çocukta, her aşamada, herkes için yeni bir umut ve sorumluluk oluşturan yeni bir güçlü gelişim mucizesi vardır.
Eric Erikson


Çocukların psikolojik gelişimleri akademik ve sosyal gelişimlerini doğrudan etkilediğinden önemle ele alınmalıdır. Bu nedenle Yeldeğirmeni Okullarında çocuğun yaşa bağlı psiko-sosyal gelişimi dikkatle izlenir ve bu süreç veli ile işbirliği içinde yürütülür.

İlkokulda Psiko-Sosyal Destek İlkokul çağındaki çocukların grup temelli oyun ve etkinlik ortamlarında kendilerini daha iyi ifade edebildikleri bilinmektedir. İlkokul düzeyinde psiko-sosyal destek kapsamında:

● Grup rehberliği ile kendini tanıma, ifade etme, akran ilişkileri geliştirme, özgüven kazanma, iletişim ve sosyal beceri geliştirme gibi duygusal sosyal gelişimi destekleyici çalışmalar yürütülür.
● Psikolojik danışmanlık ile bireye özgü davranışlar, kendini bilme, anlama, tanıma ve kabullenme gibi olumlu benlik algısının oluşumunu destekleyici bireysel çalışmalar yürütülür.
● Akademik gelişim rehberliği ile okula ve sınıfa uyum sağlama, ödev sorumluluğu edinme, verimli çalışma davranışı kazanma, motivasyonunu koruma ve olumlu okul algısı oluşturma gibi çalışmalar yürütülür.
● Aile katılımlı etkinlikler ile çocuğu tüm yönleriyle tanımak amaçlanır.

Ortaokulda Psiko-Sosyal Destek

Ortaokul çağına gelen çocukların bedensel, duygusal değişimlerine bağlı olarak sosyal davranışlarında farklılaşmalar görülür. Çocuğun kendine ilişkin algısının yoğun olduğu bu dönemde duygusal, sosyal davranışlarında hızla değiştiği görülür. Bu nedenle psiko-sosyal desteğinin önemi daha da artmaktadır.

Diğer Atölyeler