Her sınıf sorgulayan, soruşturan bir topluluğa dönüşmelidir.
Matthew Lipman


Yeldeğirmeni Çocuklar İçin Felsefe Programının amacı çocuklara felsefe öğretmek değil, onlarla birlikte felsefe yapabilmektir. Felsefe programında kolaylaştırıcı görseller, metinler, felsefi sorular aracılığıyla çocukların felsefeye ilgisini uyandırıp eleştirel, yaratıcı düşünebilmelerine, özenli ve işbirliğine dayalı davranmalarına yardımcı olur.

P4C’nin amacı:
● Akıl yürütme yollarını öğrenmesi
● Başkalarının akıl yürütme biçimlerine tanık olarak eleştirel bakış açısı kazanması
● Dili etkili kullanması
● Dinleme, düşünme ve analiz etme becerisi kazanması
● Eşitlik, özgürlük, adalet, cesaret, sevgi, doğru, yanlış gibi pek çok kavramla ilgili soyut düşünmeyi öğrenmesi
● Kavramlar ve eylemler arasında ilişki kurmayı öğrenmesidir.

Felsefi düşünme yoluyla kendini ifade edebilen çocuklar, bilgi alışverişi yapmanın önemini kavrarlar. Felsefi soruşturma faaliyeti diyalog ortamının gelişmesine, her çocuğun düşüncesinin eşit biçimde önemli olduğu duygusu kazanmasına katkı sağlar.

Diğer Atölyeler