Yeldeğirmeni ortaokulu, Yeldeğirmeni Anaokulu ve Çocuk Evinin demokratik ve eşitlikçi eğitim yaklaşımını ve doğa perspektifi ile çevrelenmiş eleştirel eğitim anlayışını hayata geçirmek üzere kurulmuştur.

EĞİTİM MODELİMİZDE ALTERNATİF DERSLERİMİZ

1.ÇEVRE OKURYAZARLIĞI: Çocukların parçası olduğu ekosisteme dair kavrayışlarını geliştirmek, doğa ile kurdukları ilişkide, duyarlı, saygılı, sorumluluk alabilen bireyler olabilmelerini sağlamayı amaçlar. Bu derste  Zeze’nin Bahçesi, Müzeler, Sanat Galerileri, Spor Salonları, Tiyatro Sahneleri derslik alanı olarak kullanılır.

 Bu dersler kapsamında çocuklar;

 • Doğanın matematiği,
 • Doğanın ritmi
 • Doğanın renkleri
 • Doğanın bizdeki yansımaları
 • Doğadaki çocuk
 • Doğanın saati derslerinde ders kitaplarını ve dört duvarı aşarak temel akademik kavram ve becerileri geliştirme olanağı bulabileceklerdir.

Tüm ders öğretmenleri tarafından, dönüşümlü program dahilinde yürütülür.

 1. MEDYA OKURYAZARLIĞI:

Medyanın çocukların fiziksel, bilişsel ve sosyal gelişimleri üzerinde olumlu etkilerinin desteklenip, olumsuz etkileri ise önlemeye ilişkin farkındalık oluşturma hedeflenir.

Bu ders kapsamında, çeşitli türden (görsel, işitsel, basılı, vb.) medya mesajlarına erişebilme, erişilen medyaları eleştirel bakış açısıyla çözümleyip değerlendirebilme ve kendi medya iletilerini üretebilme becerisi kazandırılmaya çalışılır.

Bilişim Teknolojileri, Türkçe, Sosyal bilimler ders öğretmenleri tarafından yürütülür.

 1. YAZMA BECERİLERİ: Ana dilde doğru ve etkili yazma becerisi geliştirmeyi, duyguların sözel ifadesi ve yazıya dökülmesi becerilerinin geliştirilmesini hedefler.

Türkçe ders öğretmenleri tarafından yürütülür.

 1. SAYISAL METİN OKUMALARI: Görsel algının geliştirilmesi, grafik –tablo çözümlemeleri, bağlantı kurma, analiz etme becerilerinin geliştirilmesini hedefler.

Matematik ve Fen Bilimleri ders öğretmenleri tarafından yürütülür.

 1. SÖZEL METİN OKUMALARI: Okuduğunu anlama, anlamlandırma becerisi geliştirmeyi hedefler.

Türkçe ve Sosyal Bilimler ders öğretmenleri tarafından yürütülür.

 1. ÇOCUKLAR İÇİN FELSEFE -P4C

Akıl yürütme yollarını öğrenir ve eleştirel bakış açısı kazanırlar.

Eşitlik, özgürlük, adalet, cesaret, sevgi, doğru, yanlış gibi kavramlarla ilgili soyut düşünmeyi öğrenirler

Kavramlarla ilgili varsayımsal düşünmeyi test ederler.

Kavramlar ve eylemler arasında bağıntı kurmayı öğrenirler.

Felsefi düşünme yoluyla kendini ifade etme becerileri artar; bilgi alışverişi yapmanın önemini kavrarlar.

Felsefi soruşturma faaliyeti diyalog ortamının gelişmesine, her çocuğun düşüncesinin eşit biçimde önemli olduğu duygusu kazanmalarına katkı sağlar.

SINIFLARIMIZDA GELİŞİM TEMELLİ YAKLAŞIM BENİMSENMİŞTİR

 1. sınıflar

Genç olmanın temellerinin atılmaya başlanacağı bu yaş grubunda, kendini tanıma, sınıf ve arkadaşlık ilişkileri, oyun ve öğrenme ilişkisi, dil gelişimi, özel yeteneklerin farkındalığı ve yönelimler gibi  konularda atölye çalışmaları yapılır.

 1. sınıflar

Değişen bedenle birlikte sosyal ve psikolojik algısı da değişmeye başlayan çocuklarla kişisel gelişim konuları, kendini tanımaya dönük biyografi çalışmaları, iklim konuşmaları gibi başlıklarla atölye çalışmaları yapılır.

 1. sınıflar

Benlik arayışında olan ergenliğe atmış çocuklarla yaratıcı yazarlık, drama, çizim, yeni müzik aletleri, yaratıcılık geliştirecek atölye çalışmaları ağırlık kazanır

 1. sınıflar

İlköğretimi bitirme çağına gelmiş çocuklarla mesleki farkındalık, kendini tanıma geliştirme gibi kişisel gelişim konuları, yaratıcı yazarlık, etkili anlatım gibi konular öne çıkar ve sınav tutumu, zaman yönetimi, kaygı ile baş etme konularında çalışmalar yürütülür.