Neden Yeldeğirmeni ?

Çocukların kendi eğitim serüvenlerinin objesi değil, tersine en önemli katılımcısı olduğunu çok iyi biliyoruz. Çocuklarımızın bu serüven boyunca söz söyleme haklarını önemsiyoruz. Yenilikçi ve evrensel Okul Yeldeğirmeni İlkokul diğer ülkelerdeki farklı eğitim modellerini, bilimsel ve teknolojik yenilikleri takip eder. Çocukların teknolojik araçların bağımlısı değil, eğitim sürecinin tümünde ihtiyaçları doğrultusunda kullanıcısı olmaları gerektiğine inanır.

Yaşam Alanı Olarak Okul

Yeldeğirmeni İlkokulu, okulu bir yaşam alanı olarak kabul eder. Çocuklar gerçek ihtiyaçlarının karşılandığı bu yaşam alanının sadeliği içinde aidiyet duygularını geliştirirler.


Sağlıklı Okul-Sağlıklı Yaşam

Yaşamın biçimlendiği bu erken dönemde doğru sağlık alışkanlıklarının geliştirilmesi önemlidir. Okulu, sağlıklı bir yer haline getirmek için öğrenci, öğretmen, okul çalışanları ve veliler ile beraber ortak faaliyetler yürüten bir yapı olmalıdır. Okulumuzda yemeklerimiz kendi mutfağımızda kaliteli ve doğal gıdalar tercih edilerek hazırlanır. Bu gıdalar hijyen şartlarına uygun olarak aşçımız tarafından hazırlanır ve bu hazırlanan koşullar hakkında çocuklar ve tüm bileşenler bilgilendirilir bilinçlendirilir.


Güçlenen Veli-Okul İlişkisi

Okulumuz öğrenci velilerinin sürece katılımını olumlu bulur. Bu ilişkinin öğrenciyle olan diyaloğun güçlenmesine, okul ile ev yaşamının birbirini destekler hale gelmesine katkı sunar. Yeldeğirmeni İlkokulu’nda düzenli bir veli-okul etkileşimi eğitim sürecinin ayrılmaz bir parçasıdır.


Sorun Tanımlayıcı ve Özgürleştirici Eğitim

Eleştirel düşünen, sorgulayan ve merak eden çocuklar özgürleşir ve özerk bir benlik algısına sahip olur. Yeldeğirmeni çocukların kendilerini özgürce ifade edebilmelerini, bedenlerinin ve akıllarının potansiyelini açığa çıkarma cesaretlerini destekler. Bu destek aynı zamanda çocukların okul içinde ve dışında eşit toplumsal bir ilişki kurmasını sağlar.


Süreç İçinde İlişkisel Öğrenme

Okulumuz, doğadaki ve yaşamdaki canlılığın ve etkileşimin bir paylaşım alanı olarak okul içinde de var olabileceğini savunur. Yeldeğirmeni’nde çocuklar yaşam odaklı öğrenirler ve öğrendikleri arasında bağ kurarlar.


Eşit ve Demokratik İlişki

Yel değirmeni İlkokulu’nda öğrenciler, öğretmenler ve veliler karar süreçlerine eşit bir şekilde katılır ve sorumluluk alırlar. Öğrenciler eğitimin tüm aşamalarında aktif bireyler olarak kabul edilir.


Öz disiplin ve Öz Sorumluluk

Okulumuz kendi sorumluluklarını bilen ve yerine getiren çocukların özgüveni yüksek bireyler olacağına inanır. Sorumluluklarını bilen çocuklar aynı zamanda yaşamın her alanına aktif özneler olarak katılırlar.


Çocuğun Kendi Ritmine Saygı

Okulumuz, her çocuğun kendi ritmini, hızını önemser ve buna saygı duyar. Çocukların kendi ritimleri içinde öğrenmeleri ve deneyim yaşamaları için uygun koşulları onlarla birlikte oluşturur.


Deneyim Paylaşımı ve Doğal Diyalog

Yeldeğirmeni İlkokulu’nda çocuklar sevgi ve güven ilişkisi içinde deneyimlerini paylaşır, diyalog içinde birlikte öğrenirler.


Dayanışma İlişkisi

Yeldeğirmeni, eğitim sürecini bir yarış olarak görmez ve çocuklar arasındaki bağı dayanışma ile kurar.


Ayrımcılığa Karşı Farkındalık

Yeldeğirmeni İlkokulu’nda eğitim sürecinin tüm aşamaları, çocuklarımızın her tür ayrımcılığa karşı farkındalık kazanma çabasını içerir ve okulumuz bu çabayı aynı zamanda eşit toplumsal bir yaşam için de sahiplenir.


Oyunun Bitmediği Bir Okul

Yeldeğirmeni İlkokulu, oyunun sadece okulöncesi için değil; ilkokul çağındaki çocuklar içinde çok önemli olduğunu kabul eder ve 1.sınıftan 4. sınıfa kadar tüm sınıflarda ortak diyalog ile paylaşımlar açısından oldukça etkili olduğuna inanır.