Çocuklar, doğada iken biyoloji, fizik, kimya, matematik, ekoloji, çevre bilimleri gibi disiplinler arası bir perspektifle kendi gözlem ve merakları ile araştırıp keşfederler. Kendi deneyimlerine dayalı bu öğrenmede akranlar arası işbirliği özellikle teşvik edilir. 

Diğer Atölyeler