Yeldeğirmeni İlkokulu, Yeldeğirmeni Anaokulu ve Çocuk Evinin demokratik ve eşitlikçi eğitim yaklaşımını ve doğa perspektifi ile çevrelenmiş eleştirel eğitim anlayışını hayata geçirmek üzere kurulmuştur.

Öğrenme deneyimlerini kalıcı kılmak için okulumuz geniş ve aydınlık sınıflara, her branş için zenginleştirilmiş atölyelere, kış ayları için bedensel etkinlikler yapabilecekleri salonlara, hem yaz hem kış ayları için geniş bir bahçeye ve parka sahiptir. Öte yandan, okul dışı öğrenme alanı olarak Zeze’nin Bahçesi de  kullanılır.

Yeldeğirmeni İlkokulunda:

  • Eğitimine başlayan çocuklar okulun temel ilkeleri ve okul kültürümüzün barışçıl iklimi ile tanışır.
  • Çocukların aidiyet duygusu ile yeni yaşam alanına bağlanması amaçlanır.
  • Çocuklar, günlük eğitim akışının aktif bir üyesi olarak kabul edilir.
  • Gelişimi bir bütün olarak yakından takip edilir ve tüm okulu kapsayan etkileşimin bir parçası sayılır.
  • Okul çocuğun hem öğrenme hem de yaşam alanıdır. Sosyalleşme ve öğrenme süreçleri çocuktan çevresine, çevresinden çocuğa doğru kesintisiz bir biçimde işler.
  • Kendilerini dolaysız bir biçimde ifade etme alışkanlığı kazanmaları ve karar alma süreçlerine dahil olmaları hedeflenir. Bu nedenle okulumuzda dersler çember saatinden sonra başlar. Çember bir grup pratiğidir. Çocukların duygu yoğunluğunu anlamanın ve sınıfı içi dinamikleri belirlemenin kalbidir. Çocuklar çember saatinde günlük rutinlerini konuşur, yapılacak işlerini belirler, görev dağılımı yapar, karar ve sorumluluk alırlar.
  • Akademik dersleri, çocukların ilgi ve ihtiyaçları çerçevesinde branş etütleri veya atölyeler takip eder.
  • Görsel sanatlar ve müzikal çalışmalar günlük eğitim akışının bir parçasıdır.
  • Öğrenme deneyiminin nerede ve nasıl gerçekleştirileceği ile ilgili olarak çocuklar alınan kararlarda söz sahibidir. Bu, çocukların, okulu canlı ve dinamik bir yapıya dönüştürmeleri ve kendi yaşam alanları olarak dizayn edebilmeleri anlamına gelir.
  • Doğru rehberlik ve eleştirel yaklaşımla çocukların öğrenme deneyimlerinde kolaylaştırıcı olmak amaçlanır. Öğretmenlerimiz, çocukların akademik ve psiko-sosyal gelişiminde doğru rehberlik eden nitelikli bir ekibin parçasıdır. Okulumuzun tüm öğretmenleri tüm çocuklarımız için ulaşılabilir ve iletişime açıktır.

Bu dört yıl içinde ve sonrasında çocuklar, yaşam boyu devam edecek öğrenme sürecinde ihtiyaç duyacağı değerler ile çevrelenir; karar alma süreçlerini içselleştirir; barışçıl bir ortamın kazanımlarını sürdürür; kendi yaşamını etkileyecek karar alma mekanizmasını sağlıklı bir şekilde çalıştırır. Tüm bunlar akademik gelişimi ile eşgüdümlü olarak doğallıkla  gerçekleşir.