Ülkemizde yabancı dili öğrenmek ve içselleştirmek konusunda ciddi sorunlar yaşandığı biliyoruz. Dil edinimi doğal olarak geliştiğinde ve çocukların hayatının bir parçası haline geldiğinde kalıcı olabilir. Bu nedenle, anadil ve ikinci dil öğrenme ve öğretme benzer süreçlerden geçmelidir.

Dil ediniminde çocukların kendisini güvende hissedebileceği özgür ve yaratıcı bir ortam gereklidir. Okulumuz, geleneksel dil öğretimi yaklaşımı yerine, çocukların ihtiyaç ve ilgilerine dayanan bütünlüklü, doğaçlama temelli ve özgün etkinlikleri barındıran bir dil gelişim programı ve ortamı sağlar. Bu programda;

● Doğrudan Yöntem (Direct Method),
● İçerik Temelli Dil Öğretimi (Content-Based Language Teaching),
● İletişimsel Yaklaşım (Communicative Language Teaching),
● İşitsel-Dilsel Yöntem (Audiolingual Method),
● Göreve Dayalı Dil Öğretimi (Task-Based Language Teaching)
● Telkin Yaklaşımına (Suggestopedia) yer veriyoruz.

Yeldeğirmeni Eğitim Kurumlarında Dil Gelişimi Programında benimsediğimiz ilkelerimiz şunlardır:

● Çocukların ikinci dili sevmesi, eğlenerek öğrenmesi
● Öz güvenini zedeleyecek tüm olasılıkları dikkate alınması
● Öğrenme hızını ve kendi yöntemi kullanmasının önemsenmesi
● Ses Bilgisi (Phonics) eğitimine önem verilmesi
● Deyim, tekerleme gibi. kültürel ögelerin kullanımına yer verilmesi
● Dijital platformların ve oyunların öğrenme süreçlerinde faydalanılması
● Doğanın ve okul dışı öğrenme ortamlarının kullanılması

Çocuğun dilde kazandığı yetkinliği ve bundan duyduğu hazzı keyifle izliyoruz.

Diğer Atölyeler