Yeldeğirmeninde günlük akış çember saati ile başlar. Sınıf içi etkileşimin ve okul içi karar alma süreçlerinin dinamiği çember saati ve okul meclisine dayanır. Bu doğrultuda çocukların ilgi ve ihtiyaçlarından doğan atölyeler  yine onların bütünsel gelişimlerini ve iyi oluşlarını desteklemek için eğitim yaklaşımımızla paralel olarak hazırlanır ve uygulanır.

Bütün atölyeler disiplinlerarası çalışmalara  ve farklı tekniklerin kullanımına dayandırılmaktadır.

KÜLTÜR & SANAT ATÖLYELERİ

Çocuklar sanatçı, sanat eseri ve sanat akımı çerçevesinde şekillenen atölyeler dizisi ile modern sanatla tanışır. Sanatçının hayatı, yaşadığı dönem ve eserlerine yapılan giriş; sanatçının eserlerini yeniden üretme ve üretilen eserlerden bir sergiyle devam eder. Aylık periyotlarla gerçekleşen sanat atölyemize Van Gogh, Matisse, Braque, Picasso ve daha niceleri misafir olur. Çocukların zaman içinde gerçekleşen tanışıklıkları kültür sanat gezileri ile desteklenir. Böylece ilgi, merak ve genel kültürleri katlanarak devam eder.

DOĞA BİLİMLERİ ATÖLYESİ

Çocuklar, doğada iken biyoloji, fizik, kimya, matematik, ekoloji, çevre bilimleri gibi disiplinler arası bir perspektifle kendi gözlem ve merakları ile araştırıp keşfederler. Kendi deneyimlerine dayalı bu öğrenmede akranlar arası işbirliği özellikle teşvik edilir. 

BİLİŞİM ATÖLYESİ

Çocuklar, bilginin işlemsel süreçlerini anlar; analiz etme, sentezleme ve değerlendirme becerilerini teknoloji ile destekleyerek kodlama, robotik tasarım gibi uygulamalar yaparlar.

MÜZİK VE RİTİM ATÖLYESİ

Müzik ve ritim çalışmaları çocukların duygularını ifade edebilecekleri en sağlıklı yollardan biridir. Kas ve motor gelişimi ile duygu durumu arasında doğrudan bağ kuran müzikal çalışmalar çocuğun iletişim kurma, aldığı rolü üstlenme ve estetik kazanımı açısından önemli bir işlev görür. Hızlı ya da yavaş ritim çalışmaları kan basıncını arttırıp dengelediği gibi dikkatlerini toplamalarını, zihinsel olarak rahatlamalarını ve koordinasyon içinde çalışmalarını da destekler.

YARATICI DRAMA ATÖLYESİ

Şimdi ve burada ilkesine dayanan ve spontan olarak grup dinamiğinden beslenen drama tekniğiyle çocuklar  başkalarının yaşantıları ile kendisininkiler arasında bağ kurar, empati geliştirir; terapötik ve ilham verici bir deneyimin parçası olurlar. 

P4C – ÇOCUKLAR İÇİN FELSEFE

Çocuklar, çocuklar için felsefenin 4C’si olan eleştirel (Critical) ve yaratıcı (Creative) düşünme ile işbirliğine dayalı (Collaborative) ve özenli (Caring) eyleme ilkelerini hem öğrenir hem uygular. Felsefi düşünme biçimlerini erken yaşta kavrayan  çocuklar akıl yürütme yollarını öğrenir ve başkalarının akıl yürütme biçimlerine tanık olarak eleştirel bakış açısı, dili etkili kullanma, dinleme, düşünme ve analiz etme becerisi  kazanırlar.

AKIL OYUNLARI ATÖLYESİ

Oyun temelli bilişsel öğrenme çocukların sistematik öğrenme becerisi kazanmasını sağlar. Hafızaları gelişir ve hatırlama kabiliyetleri artarken stratejik düşünme becerileri artar. Oyun oynarken aslında yeni ve yaratıcı fikirler geliştirirler.

MATEMATİK ATÖLYESİ

Çocuklar, günlük hayatta matematiğin kullanımını anlar ve matematiğe karşı olumlu bir bakış açısı geliştirirler. Bu atölyeden elde edilen kazanımlar eğitim programını doğrudan etkileyen bir süreç olarak değerlendirilir çünkü çocuklar matematik yaparken eğlenirler.

YARATICI OKUMA – YAZMA

İmgelem ve simgesel düşünme teknikleri ile gerçekleştirilen yaratıcı yazma ve okuma çocukların, farklı yazım ve bilgi türlerini öğrenmesini sağlar. Bunların arasında kişisel öyküler, şiirler, fıkralar, oyunlar, hatta duvar yazıları yer alır. Yarı yapılandırılmış bu atölye çocuğun özgünlüğünü ortaya çıkarmasına katkı sağladığı gibi,  sıradışı düşünmelerini ve var olan kalıpların dışına çıkmalarını da sağlar.

MUTFAK ATÖLYESİ

Çocukların dengeli ve mevsimsel beslenmenin önemini öğrenmelerini amaçlayan mutfak çalışmaları aynı zamanda onların sevdikleri yiyecekleri üretmelerine ve farklı mutfak kültürlerini tanımlarına fırsat verir.

ÖNE ÇIKANLAR
Top