Amacımız ve Yaklaşımımız

Çocukların yarının mutlu ve özgür bireyleri olması ve onlara gerekli eğitim ortamlarının sağlanması amacıyla 2015 yılında MUTLU VE ÖZGÜR ÇOCUK ÖĞRENİR’ diyerek yola çıktık. Bu yolculuğun başından beri Okullarımızda eleştirel ve demokratik bir eğitim yaklaşımını benimsiyoruz.

Eğitim mekanları olan okulları hala pek çok deneyimin yaşadığı, çocukların sosyalleştiği, öğrendiği önemli ortamlar olarak görüyoruz. Bu nedenle;

Yeldeğirmeni Eğitim Kurumlarında çocuklar:

● Eğitim sürecine kendine özgü öğrenme biçimleri ile kendi ritminde aktif olarak katılır.
● Karar alma süreçlerine dahil olur. Birlikte yaşama ve birlikte öğrenme kültürü edinerek demokratik değerleri özümsemiş bireyler olarak yetişir.
● Ekolojik farkındalık kazanır. Doğayı sever, korur, doğada öğrenir, doğadan öğrenir.
● Evrensel ve bilimsel bir bakış açısı kazanır. Teknolojiyi bir araç olarak kullanır.